Cup of Standard Tienen

ZITDAGEN - INLEZEN IDENTITEITSKAARTEN

 

Ter verduidelijking, omdat we de vraag regelmatig krijgen.

De zitdagen zijn gepland om 2 redenen :

  1. Sommige leden verkiezen om cash in plaats van te betalen via
       overschrijving of wensen bepaalde zaken over hun aanvraag te bespreken op een zitdag.

              Leden die via mail en/of berichten hebben besteld en betalen via overschrijving,
              hoeven dus niet langs te komen
  2. Inlezen van de identiteitskaarten dient fysiek te gebeuren in het systeem van Standard.

              Dit geldt ENKEL voor personen die in het verleden nog nooit zijn geregistreerd (nieuwe abonnees)
              Diegene die al werden geregistreerd in het verleden voor een abonnement (Gold Card) of
              een Red Card, dienen dus niet meer langs te komen.
              De registratie van de identiteitskaart is éénmalig.

              Ter info : een Red Card is permanent en hoeft niet elk jaar vernieuwd te worden.


MAATREGELEN COVID-19 ZITDAGEN ABO 20-21

Zoals aangekondigd in de ledenbrief zijn er 3 zitdagen gepland voor het inlezen van identiteitskaarten en voor diegene die niet via mail bestellen en betalen via overschrijving.
 • zondag         14 juni 20        10u30-12u00
 • vrijdag           19 juni 20        19u30-21u00
 • woensdag     01 juli 20         19u30-21u00
Om dit, in het kader van Covid-19, zo veilig mogelijk te laten verlopen voor iedereen, vragen we om rekening te houden met volgende richtlijnen :
 • De zitdag zal doorgaan in de kleine zaal naast het restaurant van De Sfeermakers -  Sint-Truidensesteenweg 612, 3300 Tienen (zie foto in bijlage)
 • Het café is geopend in de grote zaal
 • Wij zullen de ganse tijd een mondmasker dragen voor ieders veiligheid en vragen ook u om een mondmasker te dragen.
 • Social distancing is van toepassing (1,5 m afstand-regel).  We gaan geen looplijnen trekken op de grond maar tellen op het gezond verstand van al onze leden.
 • Voor het inlezen van ID : u mag uw identiteitskaart bij ons op te tafel leggen.
 • betalen cash is mogelijk, maar er bestaat ook de mogelijkheid om te betalen met uw smartphone via Payconiq/bancontact d.m.v een QR-Code op de smartphone (Let op: niet het klassieke bancontact toestel)

Sfeermakers 31

 

ABONNEMENTEN PO / 20-21

Beste leden,

Na overleg tussen verschillende instanties is er een beslissing, zodat we stilaan terug kunnen opstarten met alles financieel en administratief voor onze leden in orde te brengen.

Zoals jullie al wel weten worden de abonnementen van de PO1 volledig terugbetaald door Standard de Liège. Standard de Liège heeft, in nauwe samenwerking met FDR, beslist om dit te doen in verschillende fasen, zijnde eerst het afsluiten van het seizoen 19-20 om daarna te starten met de abonnementscampagne begin juni voor het seizoen 20-21.

Er is een consensus tussen Standard de Liège en FDR om het bedrag van de abonnementen PO1 in vermindering te brengen met uw abonnement voor het seizoen 20-21.

at betekent dit voor de leden die een abonnement PO1 hebben aangeschaft?

Lees meer: ABONNEMENTEN PO / 20-21

ABONNEMENTEN 20-21 CLUB DE TIENEN

Sjaal SC

Beste leden,

Vorig seizoen is onafgewerkt gebleven en we hebben allemaal moeilijke tijden doorgemaakt.

Laten we de hoop erin houden dat we dit zeer binnenkort allemaal achter ons zullen kunnen laten.

We staan nu aan het begin van een nieuw en zeer bijzonder seizoen voor onze club aangezien we in 2021 100 jaar onafgebroken aanwezigheid in eerste klasse (Belgisch record) zullen vieren: een uniek historisch moment dat we niet zomaar kunnen laten voorbijgaan.

We kunnen jullie niet genoeg bedanken voor jullie trouw en jullie ongelofelijke passie en hopen dat we jullie zo snel mogelijk kunnen terugzien om opnieuw ‘TOUS ENSEMBLE’ te zorgen voor een kolkende sfeer die onze spelers begeestert en hen naar de overwinning stuwt!

 • De voorrangsperiode voor abonnees zal van start gaan op woensdag 3 juni en zal eindigen op zaterdag 4 juli (voor onze supportersclub op donderdag 02 juli).
 • Ter herinnering: wat de abonnementen voor Play-Off 1 van vorig seizoen betreft, zal de voorziene terugbetaling (korting van het equivalente bedrag) automatisch (en uitsluitend) worden afgetrokken van de aankoop van een abonnement voor de “reguliere competitie” van het seizoen 2020-2021.
 • De club garandeert dat het de abonneehouder zal vergoeden voor elke thuismatch die mogelijk achter gesloten deuren zou moeten plaatsvinden door Covid-19.
 • Standard de Liège schenkt 2 cadeaus aan elke abonnee: een stoffen mondmasker in de kleuren van Standard en een bundel waardebonnen met een totale waarde van 1000 euro bij onze partners en andere gerenommeerde instanties.
 • De supportersclub schenkt gratis een sjaal aan de leden voor het seizoen 20-21 (foto in bijlage).
 • De Gold Card van vorig seizoen zal niet gereactiveerd worden. Er zal er een nieuwe kaart worden gedrukt waarbij het “cashless” geld automatisch zal worden overgezet op de nieuwe Gold Card.

Reeds abonneehouder via onze supportersclub

Zie rubriek bestellingen en betalingen op de volgende pagina.

Reeds abonnee afgelopen seizoen, maar nieuw in onze supportersclub komende seizoen

U zal eveneens een nieuwe Gold Card ontvangen. Gelieve ons volgende gegevens te bezorgen:

 • naam en voornaam
 • geboortedatum
 • adres
 • e-mail en gsm-nummer
 • uw huidige abonnementsplaats die u wenst te behouden

Nog geen abonnee, maar wenst via onze club een abonnement aan te kopen

Supporters die een abonnement wensen aan te schaffen, maar nog niet zijn geregistreerd, dienen deze aanvraag te doen op een van de zitdagen verder vermeld en in het bezit te zijn van:

 • identiteitskaart, e-mailadres en telefoonnummer van de woonplaats van elke nieuwe abonnee
 • e-mailadres en gsm-nummer van elke nieuwe abonnee

Prijzen

Abonnees die lid zijn van een supportersclub en nog steeds willen genieten van het voordeeltarief voor fanclubs moeten zich tot hun club wenden voor de aanschaf van hun abonnement en rekening houden met de voorrangsperiode van hun supportersclub.

 • In samenspraak met La Famille des Rouches zijn de verschillende prijscategorieën (normale prijs voor volwassenen tussen 18 en 60 jaar & verlaagde prijs voor – 18-jarigen en + 60-jarigen) onveranderd gebleven t.o.v. vorig seizoen.
 • De prijs van uw abonnement via supportersclub vindt u in de kolommen supportersclubs
 • De verlaagde prijs is van toepassing voor -18-jarigen en seniors (+ 60).
 • Mensen met een invaliditeit vanaf 66% kunnen genieten van de verlaagde prijs.
 • Abonnees op firmanaam die een factuur wensen wordt gevraagd ons dit te melden en dienen rekening te houden met de prijzen in de kolom firma.
 • Het lidgeld van 10€ blijft ongewijzigd. Gelieve uw lidgeld samen te betalen met uw abonnement.

De prijzen van de abonnementen vindt u in bijlage.

Onze supportersclub heeft zelf een prijzentabel samengesteld met de verrekende prijs voor wie een PO1 abonnement had aangekocht, zodoende dat jullie gemakkelijk kunnen vergelijken.

Er worden geen abonnementen op Standard de Liège aangekocht die niet op voorhand betaald zijn.

Het verschuldigde bedrag van uw abonnement en lidgeld dient ons ten laatste donderdag 02 juli te hebben bereikt.

Prijzen ABO

Lees meer: ABONNEMENTEN 20-21 CLUB DE TIENEN

ABO Play-Offs 1 2019-20

ABO Layout

De voorrangsperiode voor abonnees start op woensdag 26/02 eindigt op zondag 15/03. Na deze datum verliest de abonnee het recht op zijn/haar plaats.

Voor deze wedstrijden zal de chip in uw abonnementskaartje worden geactiveerd, en dit enkel na ontvangst van de betaling. Er worden dus geen papieren tickets verdeeld voor de abonnementen.

Abonnees bij een supportersclub dienen hun abonnement PO aan te vragen via hun respectievelijke supportersclub.

De parkingkaarten van de reguliere competitie zullen ook tijdens de PO geldig zijn.

Bestelling

 • mail : standardtienen@gmail.com met vermelding van de namen
 • Messenger met vermelding van de namen
 • zitdag in het supporterslokaal De Sfeermakers (St-Truidensesteenweg 612, Tienen) :

zaterdag 07/03 van 15u00 tot 17u00

Bestellingen dienen te gebeuren vóór donderdag 12/03.

Betaling

 • rekeningnummer BE08 0011065288 13 met vermelding van de namen
 • cash op de voorziene zitdag

De betaling dient in ons bezit te zijn vóór donderdag 12/03. (hou rekening met de transferperiode tussen 2 verschillende banken). De chip wordt niet opgeladen indien we de betaling niet hebben ontvangen.

Prijzen abonnementen

 • Lid en abonnee bij een supportersclub : middelste kolommen (abonnees van de reguliere competitie via een supportersclub).

Uitzondering: abonnementen op firmanaam --> linkse kolommen (abonnees van de reguliere competitie)

 • Abonnees niet via een supportersclub : linkse kolommen (abonnees van de reguliere competitie)
 • Geen abo tijdens de reguliere competitie : rechtse kolommen (nieuwe abonnees play-off 1) in functie van de beschikbaarheid.

Voor niet-leden: + 7€/abo indien registratie van de identiteitskaart is uitgevoerd.

Tarief PO 1 b

Losse tickets per wedstrijd

Het is mogelijk om losse tickets per wedstrijd aan te kopen in functie van de beschikbaarheid.

(niet-leden : + 3€/ticket)