Cup of Standard Tienen

ZITDAGEN - INLEZEN IDENTITEITSKAARTEN

 

Ter verduidelijking, omdat we de vraag regelmatig krijgen.

De zitdagen zijn gepland om 2 redenen :

  1. Sommige leden verkiezen om cash in plaats van te betalen via
       overschrijving of wensen bepaalde zaken over hun aanvraag te bespreken op een zitdag.

              Leden die via mail en/of berichten hebben besteld en betalen via overschrijving,
              hoeven dus niet langs te komen
  2. Inlezen van de identiteitskaarten dient fysiek te gebeuren in het systeem van Standard.

              Dit geldt ENKEL voor personen die in het verleden nog nooit zijn geregistreerd (nieuwe abonnees)
              Diegene die al werden geregistreerd in het verleden voor een abonnement (Gold Card) of
              een Red Card, dienen dus niet meer langs te komen.
              De registratie van de identiteitskaart is éénmalig.

              Ter info : een Red Card is permanent en hoeft niet elk jaar vernieuwd te worden.