Cup of Standard Tienen

Seizoen 2019-20

 

Beste leden,

De abonnementscampagne voor het seizoen 2019-2020 vangt aan op vrijdag 31 mei 19. De voorrangsperiode voor de huidige abonneehouders eindigt op zaterdag 06 juli 19 (voor onze supportersclub op donderdag 04 juli 19). Na deze periode verliest elk huidige abonnee het recht op zijn plaats.

Reeds abonneehouder via onze supportersclub

De chip in de huidige Gold Card wordt niet opgeladen voor het komende seizoen. Elke abonnee krijgt een nieuwe Gold Card. Indien verandering e-mailadres, gelieve ons dit te laten weten.

Reeds abonnee maar nieuw in onze supportersclub

U zal eveneens een nieuwe Gold Card ontvangen. Gelieve ons volgende gegevens te bezorgen:

 • naam en voornaam
 • geboortedatum
 • adres
 • e-mail en gsm-nummer
 • uw huidige aboplaats die u wenst te verlengen

Nieuwe abonnees

Personen die een abonnement wensen aan te schaffen, maar nog niet zijn geregistreerd, dienen deze aanvraag te doen op één van de zitdagen verder vermeld en in het bezit te zijn van:

 • identiteitskaart en adres van de woonplaats van elke nieuwe abonnee
 • e-mailadres en gsm-nummer van elke nieuwe abonnee

Prijzen

Abonnees die lid zijn van een supportersclub en nog steeds willen genieten van het voordeeltarief voor fanclubs moeten zich tot de verantwoordelijke van hun club wenden voor de aanschaf van hun abonnement en rekening houden met de voorrangsperiode van hun supportersclub.

 • Het lidgeld van 10€ blijft ongewijzigd. Gelieve dit lidgeld samen te betalen met uw abonnement.
 • De prijs van uw abonnement via supportersclub vindt u in de rechter kolommen (supportersclubs).
 • Het verlaagde tarief is van toepassing voor -18 - jarigen en seniors.
 • Invaliden vanaf 66% kunnen genieten van het verlaagde tarief.
 • Firma’s die een factuur wensen wordt gevraagd ons dit te melden en dienen rekening te houden met de prijzen in de linker kolommen (Basis tarief).

Er worden geen abonnementen en parkings op Standard de Liège aangekocht die niet op voorhand betaald zijn. Het verschuldigde bedrag van uw abonnement en lidgeld dient ons ten laatste donderdag 04 juli 19 te hebben bereikt.

Parking C

De stad Luik is begonnen met de werkzaamheden voor de nieuwe tramlijn. Ons stadion zal hiervan niet gespaard blijven aangezien ook parking C deel uitmaakt van deze werkzaamheden en dit al tijdens het nieuwe seizoen. Daardoor zal de capaciteit van parking C fors teruggeschroefd worden. Elke parkeerhouder op deze parking zal daarom een brief ontvangen van Standard waarin de situatie wordt uitgelegd en wordt verduidelijkt dat hij/zij zijn parking spijtig genoeg niet meer zal kunnen verlengen. Een beperkt aantal mensen zal door Standard geselecteerd worden in functie van de leeftijd (de oudste zullen voorrang krijgen) en zullen misschien overgeplaatst worden naar een andere parking.

Aanvragen, bestellingen en betaling kunnen gebeuren op volgende manieren:

 1. Vooropgestelde zitdagen in ons supporterslokaal (Taverne ‘De Grietmuil’ Potstraat 14, Bost 3300)

Registeren van de identiteitskaart indien dit nog niet werd uitgevoerd.

 • vrijdag              14 juni 19        19u30-21u00
 • zondag             23 juni 19        10u30-12u00
 • woensdag         26 juni 19        19u30-21u00
 • donderdag        04 juli  19        19u30-21u00

  2. Via mail en overschrijving op het rekeningnummer van de supportersclub

 • mail:               standardtienen@gmail.com
 • rekeningnummer: BE08 0011065288 13
 • mededeling:   na(a)m(en) abonnee(s)       

   3.Extra info

 • Aanvraag plaatswissel mogelijk in functie van de vrijgekomen plaatsen na de voorrangsperiode.
 • Datums voor de afhaling van de abonnementen en parkings worden later via jullie persoonlijke mail, de website en Facebook van de supportersclub meegedeeld.
 • Indien u wenst uw abonnement via de post te ontvangen sturen wij dit aangetekend op mits een meerkost van 8€.

Indien u nog vragen hebt, kan u ons steeds bereiken via mail of telefoon.

STD Grille Abos bis NL3

STD ABO PARKING 19 20