Cup of Standard Tienen

PRIJZEN - CLUB VAN TIENEN 2019-2020

Aangezien de abonnementscampagne binnenkort begint, heeft het bestuur van de supportersclub al werk gemaakt van onze prijzen voor komende seizoen.
We hebben beslist om geen prijsverhogingen door te voeren.
Enkel voor de bus behoudt het bestuur zich het recht om de prijs met 1€ te verhogen tijdens het seizoen, maar enkel in geval dat dit nodig zou zijn.
Lidgeld : 10€
Busprijs : 13€
Drank : 1€