Cup of Standard Tienen

Seizoen 2018-19

Beste leden,

De abonnementscampagne voor het seizoen 2018-2019 vangt aan op 05 juni 18. De voorrangsperiode voor de huidige abonneehouders eindigt op 07 juli 18. Na deze periode verliest elk huidige abonnee het recht op zijn plaats.

Reeds abonneehouder via onze supportersclub

De chip in het abonnement zal worden opgeladen voor het komende seizoen. Hou dus uw abonnement van vorig seizoen zorgvuldig bij. Indien verandering e-mailadres, gelieve ons dit te laten weten.

Reeds abonnee maar nieuw in onze supportersclub

U zal een nieuw abonnementskaartje ontvangen. Gelieve ons volgende gegevens te bezorgen :

 • naam en voornaam
 • geboortedatum
 • adres
 • e-mail en gsm-nummer
 • uw huidige plaats die u wenst te verlengen 

Nieuwe abonnees

Personen die een abonnement wensen aan te schaffen, maar nog niet zijn geregistreerd, dienen deze aanvraag te doen op één van de zitdagen hieronder vermeld en in het bezit te zijn van :

 • identiteitskaart en adres
 • e-mailadres en gsm-nummer.

Abonnees die lid zijn van een supportersclub en nog steeds willen genieten van het voordeeltarief voor fanclubs moeten zich tot de verantwoordelijke van hun club melden voor de aanschaf van hun abonnement en rekening houden met de voorrangsperiode van hun supportersclub. De abonnementsprijzen evenals het lidgeld van 10€ blijven ongewijzigd. Gelieve dit lidgeld mee te betalen met uw abonnement.

De prijs van uw abonnement via supportersclub vindt u in de rechter kolommen (Clubs de supporters).

Invaliden vanaf 66% kunnen genieten van een voordeeltarief.

Firma’s die een factuur wensen wordt gevraagd ons dit te melden en dienen rekening te houden met de prijzen in de linker kolommen (Renouvellement abonnes).

Er worden geen abonnementen en parkings op Standard de Liège aangekocht die niet op voorhand betaald zijn. Het verschuldigde bedrag van uw abonnement en lidgeld dient ons voor woensdag 04 juli 18 te hebben bereikt.

Aanvragen, bestellingen en betaling kunnen gebeuren op volgende manieren:

 1. Vooropgestelde zitdagen in ons supporterslokaal

(Taverne ‘De Grietmuil’ Potstraat 14, Bost 3300)

       Registeren van de identiteitskaart indien dit nog niet werd uitgevoerd.

 • woensdag             13 juni 18          19u30-21u00
 • zondag                 24 juni 18          10u30-12u00
 • vrijdag                  29 juni 18          19u30-21u00
 • woensdag             04 juli  18          19u30-21u00
 1. Via mail en overschrijving op het rekeningnummer van de supportersclub

       Enkel voor diegene waarvan de identiteitskaart reeds werd geregistreerd.

 • mail:                     standardtienen@gmail.com
 • rekeningnummer:   BE08 0011065288 13
 • mededeling:          na(a)m(en) abonnee(s)

   3. Extra info 

 • Vanaf 25/05/2018 is de nieuwe Europese wet op de privacy (GDPR) van kracht. De supportersclub verzamelt jullie persoonlijke gegevens die enkel en alleen gebruikt worden voor verwerking van aanvragen mbt abonnementen en tickets en niet worden doorgegeven aan derden. Meer hieromtrent later.
 • Rolstoelgebruikers dienen contact op te nemen met de voorzitter.
 • Mensen met een invaliditeitsgraad van meer dan 66% hebben recht op een verminderd tarief voor hun parking C of E zoals dit ook het geval is voor hun abonnement.
 • Aanvraag plaatswissel mogelijk in functie van de vrijgekomen plaatsen na de voorrangsperiode.
 • Datums voor de afhaling van de abonnementen (enkel voor diegene die nog geen abonnee waren, plaatswissels, nieuwe leden) en parkings worden later via jullie persoonlijke mail, op de website en Facebook van de supportersclub meegedeeld.
 • Indien u wenst uw abonnement via de post te ontvangen sturen wij dit aangetekend op mits een meerkost van 8€.

 

Indien u nog vragen hebt, kan u ons steeds bereiken via mail of telefoon.